Лабораторні дослідження

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1515

Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ

Мікроскопічне дослідження морфології клітин крові за наявності патологічних зрушень

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

 

145

капілярна кров (ЕДТА)

5

Загальний аналіз крові (СКОРОЧЕНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри

Без диференціації лейкоцитів та ШОЕ

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

100

капілярна кров (ЕДТА)

119

Лейкоцити (формула)

Обов’язкове мікроскопічне дослідження морфології клітин крові

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

55

капілярна кров (ЕДТА)

150

Ретикулоцити

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

120

капілярна кров (ЕДТА)

139

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів (метод Вестергрена)

венозна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

55

ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

93/94

Група крові (АВ0) / Резус-приналежність

венозна кров (ЕДТА)

якісний

1

170

140

Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) - антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg.

венозна кров (ЕДТА)

напівкіл.

1

350

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

1

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)

кров (цитрат)

кількісн.

1

65

2

Протромбін (по Квіку, %) + МНО

кров (цитрат)

кількісн.

1

95

3

Фібриноген

кров (цитрат)

кількісн.

1

90

194

Тромбіновий час

кров (цитрат)

кількісн.

1

60

4

Антитромбін (АТ)

кров (цитрат)

кількісн.

1

230

164

D-Дімер

кров (цитрат)

кількісн.

1

175

190

Вовчаковий антикоагулянт

кров (цитрат)

напівкіл.

1

220

1306*

Час згортання крові

капілярна кров

кількісн.

1

70

 

*дослідження виконується безпосередньо після взяття крові у визначених Відділеннях забору біоматеріалу ІНВІТРО

Генетичні ризики тромбофілій

123ГП/БЗ

Тромбози - мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5

кров (ЕДТА)

якісний

6

185

19ГП/БЗ

Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR

кров (ЕДТА)

якісний

6

1520

138ГП/БЗ

Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756)

кров (ЕДТА)

якісний

6

365

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

116

Загальний аналіз сечі (повна разова порція)

ранкова сеча

 

1

100

1304-1

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (перша разова порція)

ранкова сеча (1 порція)

 

1

100

1304-2

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (середня разова порція)

ранкова сеча (2 порція)

 

1

100

1304-3

Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (остання разова порція)

ранкова сеча (3 порція)

 

1

100

НЕЧ

Дослідження сечі за Нечипоренко

ранкова сеча

(середня порція)

кількісн.

1

95

1305

Кетонові тіла (ацетон)

сеча (разова порція )

напівкіл.

1

65

98

pH сечі

сеча (разова, добова порція)

кількісн.

1

55

Біохімічні дослідження сечі

97

Загальний білок

добова сеча

кількісн.

1

55

95110

Альбумін (альбумін/креатинін)

разова сеча

кількісн.

1

180

95

Альбумін

добова сеча

кількісн.

1

145

108

Альфа-амілаза

сеча за період

добова сеча

кількісн.

1

55

109

Глюкоза

добова сеча

кількісн.

1

75

110

Креатинін

добова сеча

кількісн.

1

55

111

Сечовина

добова сеча

кількісн.

1

55

112

Сечова кислота

добова сеча

кількісн.

1

55

401

Кальцій (проба Сулковича)

разова сеча

якісний

1

110

110113

Кальцій (кальцій/креатинін)

разова сеча

кількісн.

1

110

113

Кальцій

добова сеча

кількісн.

1

55

115

Фосфор

добова сеча

кількісн.

1

55

147

ДПІД - дезоксипіридинолін

сеча (ранкова разова порція)

кількісн.

6

505

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісн.

6

175

178

Кортизол (вільний кортизол)

добова сеча

кількісн.

1

240

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

158

Клінічний аналіз калу: копроцитограма, яйця гельмінтів/найпростіші (прямий метод)

кал

якісний

1

130

159

Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) / найпростіших (вдосконалений концентраційний метод)

кал

якісний

1

130

160

Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків)

зішкріб

якісний

1

110

240

Дослідження калу на приховану кров:

гемоглобін; трансферин

кал

якісний

1

270

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники ліпідного обміну

30

Тригліцериди

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

31

Холестерин загальний

кров (сироватка)

кількісн.

1

60

32

Холестерин-ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ЛПВЩ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

33*

Холестерин-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

 

* тест 33 ЛПНЩ: дослідження виконується тільки в комплексі з тестами Тригліцериди (30), Холестерин загальний (31), Холестерол-ЛПВЩ (32)

219

Аполіпопротеїн А1

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

220

Аполіпопротеїн В

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

Білки та амінокислоти

28

Загальний білок

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

10

Альбумін

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

Оцінка функції нирок

22

Креатинін

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

26

Сечовина

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

27

Сечова кислота

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

225

β-2 мікроглобулін

разова сеча

кількісн.

6

175

40CKDEPI

Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, клубочкова фільтрація) - 18-70 років

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

96

Проба Реберга

добова сеча +

кров (сироватка)

кількісн.

1

95

Пігменти

13

Білірубін загальний

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

14

Білірубін прямий (білірубін пов’язанний)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

 

*Білірубін непрямий - розраховується автоматично при виконанні тестів Білірубін загальний (13), Білірубін прямий (14)

Ферменти

8

АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

9

АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

15

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

36

Лужна фосфатаза (ЛФ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

11

Альфа-амілаза (Діастаза)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

12

Альфа-амілаза панкреатична

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

23

Ліпаза

кров (сироватка)

кількісн.

1

85

24

ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

19

Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК)

кров (сироватка)

кількісн.

1

100

34

Холінестераза

кров (сироватка)

кількісн.

4

85

Маркери метаболізму кісткової тканини

146

N-Остеокальцин (N-ОК)

плазма (гепарин)

кількісн.

6

320

147

Дезоксипіридинолін (ДПІД)

сеча (ранкова)

кількісн.

6

505

Неорганічні речовини

37

Кальцій загальний (Ca)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

165

Кальцій іонізованний (Ca++)

плазма (гепарин)

кількісн.

1

110

39

Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-)

кров (сироватка)

кількісн.

1

150

40

Магній (Мg)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

41

Фосфор неорганічний (P)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

48

Залізо (Fe)

кров (сироватка)

кількісн.

1

55

Показники обміну заліза, міді

49

Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча властивість сироватки крові (ЛЗВС, НЗВС)

кров (сироватка)

кількісн.

1

130

 

*Загальна залізозв’язуюча властивість сироватки (ЗЗВС) - розраховується автоматично при виконанні тестів Залізо (48), ЛЗВС (49)

50

Трансферин (Сідерофілін)

кров (сироватка)

кількісн.

1

140

51

Феритин

кров (сироватка)

кількісн.

1

175

12 TRSF

Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС

кров (сироватка)

кількісн.

1

290

222

Еритропоетин

кров (сироватка)

кількісн.

6

325

840

Церулоплазмін

кров (сироватка)

кількісн.

4

235

841

Гаптоглобін

кров (сироватка)

кількісн.

4

165

Вітаміни

117

Вітамін В12 (цианокобаламін, кобаламін)

кров (сироватка)

кількісн.

4

180

118

Фолієва кислота

кров (сироватка)

кількісн.

4

170

928

Вітамін D (25-OH)

кров (сироватка)

кількісн.

4

360

Маркери запалення

42

Антистрептолізин – О (АСЛО, АСЛ-О)

кров (сироватка)

кількісн.

1

65

43

С-реактивний білок (СРБ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

70

44

Ревматоїдний фактор (РФ)

кров (сироватка)

кількісн.

1

70

Маркери серцево-судинних захворювань

153

Гомоцистеїн

кров (плазма-гепарин)

кількісн.

4

340

157

Тропонін-I

кров (плазма-гепарин)

кількісн.

1

175

Лікарський моніторинг

90

Вальпроєва кислота

кров (сироватка)

кількісн.

1

185

91

Карбамазепін

кров (сироватка)

кількісн.

1

220

ОЦІНКА ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ

тесту

Тест

Досліджуваний матеріал

Результат

Строк

(роб. дні)

Вартість, грн.

Показники вуглеводного обміну, ендокринна функція підшлункової залози

16

Глюкоза

кров (сироватка, плазма-фторид)

кількісн.

1

75

18

Глікозильований гемоглобін (HbA1С)

цільна кров (ЕДТА)

кількісн.

1

165

ГТТ

Глюкозо-толерантний тест (глюкоза натщесерце, через 2 години після навант